Start / Diagnostyka Segmentarna Express-Scan

EXPRESS-SCAN pozwala na zebranie informacji o czynnościowym stanie organizmu i jego układach, wszelkich zmianach oraz odchyleniach w momencie testowania. Wykrywa obecność patogenów – wirusów, grzybów, bakterii i pasożytów w różnych stadiach rozwoju, umożliwia kontrolę skuteczności dowolnej terapii oraz pozwala na ocenę działania preparatów, żywności, ozdób itd. na organizm człowieka.

 Badanie umożliwia ocenę:

 • stanu czynnościowego narządów i układów:
 • układu immunologicznego
 • układu limfatycznego
 • układu sercowo-naczyniowego (krążenie, w tym mózgowe)
 • układu oddechowego (jama nosowo-gardłowa, tchawica, płuca)
 • układu pokarmowego (wątroba, woreczek żółciowy, dysfunkcje trzustki, żołądka, jelit)
 • układu moczowo-płciowego (nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa, macica, jajniki, )
 • układu endokrynnego (tarczyca, trzustka, nadnercza)
 • układu oporowo-ruchowego (kręgosłup i stawy)
 • określenie aury (pola energoinformacyjnego) i stanu czakr (ośrodków energetycznych człowieka)
 • dobór indywidualnej diety zgodnej z uzyskanymi wynikami testu

Diagnostyka segmentarna (scaningowa) wykorzystuje zasadę segmentarnej budowy człowieka. Każdy z segmentów posiada osobne zakończenie nerwowe. Pomiędzy aktywnymi biologicznie strefami skóry, a wewnętrznymi układami i narządami istnieje powiązanie informacyjno-czynnościowe. Podczas choroby narządu wewnętrznego patologiczne impulsy poprzez włókna nerwowe przekazywane są do unerwiającego go segmentu rdzenia kręgowego. Prowadzi to do zmian wrażliwości skórnej na obszarze skóry powiązanej z odpowiednim segmentem rdzenia kręgowego i narządem wewnętrznym. Pozwala to na ocenę czynnościowego stanu organizmu i jego układów.

Przeciwwskazania:

 • obecność rozrusznika serca
 • ciąża